Blog Banners

歡迎到訪本網誌!  |  Welcome to visit this blog!

2008年6月30日 星期一

香港迪士尼樂園「夏日連串精彩玩意」!

今年夏日,一齊投入一個精彩嘅summer!

日期:2008年7月1日至8月31日小小世界:


米奇水花巡遊:


哈囉阿古:


歌舞青春熱跳速遞:


布公仔流動實驗:Hong Kong Disneyland Resort

沒有留言 :

張貼留言