Blog Banners

歡迎到訪本網誌!  |  Welcome to visit this blog! Disney Halloween Time 2018  |  Hong Kong Disneyland Resort Mickey Mouse 90th Anniversary Celebration  |  #Mickey90

2009年3月26日 星期四

HKDL 迷你版 Pin Bag 現已登場!

近日,樂園推出咗一款全新嘅迷你版Pin Bag!而呢個迷你版Pin Bag 嘅設計圖案同早前推出嘅大版Pin Bag 其實係一模一樣!


迷你版Pin Bag 售價:HK $120 /個

大版Pin Bag 售價:HK $180 /個


迷你版都幾貴喎!Hong Kong Disneyland Resort

沒有留言 :

張貼留言