Blog Banners

歡迎到訪本網誌!  |  Welcome to visit this blog!

2009年6月23日 星期二

「史迪仔好玩夏日」之「史迪仔反轉大街騷」!

 一個好有夏日氣氛嘅mini parade!

Hong Kong Disneyland Resort

沒有留言 :

張貼留言