Blog Banners

歡迎到訪本網誌!  |  Welcome to visit this blog!

2011年2月4日 星期五

樂園正門散發5週年奇妙力量!

5週年慶典嘅裝飾多不勝數,當中又點少得樂園正門呢?正門喺日夜間都會散發出不一樣嘅 5週年奇妙力量架!日間


夜間Hong Kong Disneyland Resort

沒有留言 :

張貼留言