Blog Banners

歡迎到訪本網誌!  |  Welcome to visit this blog!

2011年6月20日 星期一

「反斗引擎 全速發動」之「反斗車王世界賽」!

「反斗引擎 全速發動」嘅夏日活動已經正式開始咗啦!今次為大家介紹呢個活動嘅另一個重頭戲 ------「反斗車王世界賽」!
「幻想世界」------ 倫敦 「飛彈麥克」:


「幻想世界」------ 意大利 「法蘭斯高」:


「探險世界」------ 巴黎 「何犀莉」:


「明日世界」------ 日本 「哨牙嘜」:Hong Kong Disneyland Resort

沒有留言 :

張貼留言