Blog Banners

歡迎到訪本網誌!  |  Welcome to visit this blog!

2012年9月24日 星期一

全新奇妙體驗盡在「幻想世界」(2012年)!

近日,「幻想世界」都不斷進行增設設施或者翻新工程嘅項目以將不同嘅驚喜帶俾大家!希望喺不久嘅將來都會不斷有更多驚喜喺不同嘅lands裡出現!「梅林神奇影像」正式開張!


「百畝森林」地圖出現於「小熊維尼歷險之旅」!


而早前位於「白雪公主許願洞」嘅粉飾工程經已完成!Hong Kong Disneyland Resort

沒有留言 :

張貼留言