Blog Banners

歡迎到訪本網誌!  |  Welcome to visit this blog!

2012年12月8日 星期六

「灰熊山谷」2012年 冬季造型

 隨住「雪亮聖誕」經已開始,「灰熊山谷」亦都踏入首個聖誕。

先睇睇小鎮居民嘅冬季造型 ~而Mickey亦加多咗件褸俾佢 ~Hong Kong Disneyland Resort

沒有留言 :

張貼留言