Blog Banners

歡迎到訪本網誌!  |  Welcome to visit this blog!

2013年5月31日 星期五

「迷離莊園」name tag 現已登場!

鍾意Disney's name tag 嘅讀者留意啦!隨着「迷離莊園」已經正式開幕,樂園現已推出咗「迷離莊園」主題名牌供大家選購。

**以上產品免費提供個人化刻名服務。
Hong Kong Disneyland Resort

沒有留言 :

張貼留言