Blog Banners

歡迎到訪本網誌!  |  Welcome to visit this blog!

2013年7月23日 星期二

HKDL 三大全新主題園區之海報現已登場!

適逢樂園現階段嘅擴建工程經已完成,園方喺位於「美國小鎮大街 火車站」嘅橋底下張貼咗有關呢三個全新「演出」嘅海報!


現正「上演」:灰熊山谷 (Grizzly Gulch)


現正「上演」:迷離莊園 (Mystic Point)


現正「上演」:反斗奇兵大本營 (Toy Story Land)Hong Kong Disneyland Resort

沒有留言 :

張貼留言