Blog Banners

歡迎到訪本網誌!  |  Welcome to visit this blog!

2011年2月4日 星期五

「幻想世界」全新詢問處現已登場!

喺農曆新年、暑假等呢啲人多嘅日子,大家都會喺樂園內見到一吶臨時詢問處。但係喺今年嘅農曆新年前幾日,喺「幻想世界」出現咗一個全新且配合四周環境嘅詢問處!大家不妨去睇下啦!


Hong Kong Disneyland Resort

沒有留言 :

張貼留言