Blog Banners

歡迎到訪本網誌!  |  Welcome to visit this blog!

2013年10月30日 星期三

MMDL 「迪士尼黑色世界 2013」

適逢今年係《怪誕城之夜》(The Nightmare Before Christmas) 踏入20週年,「南瓜王」阿積決定於今年大肆慶祝一下!


首先,在「夜光鬼魅巡遊」方面,阿Jack 架花車經已重新「粉飾」過嚟慶祝呢個咁重要嘅節日。


其次,在「詭墳學院」方面,「詭墳校長」決定喺今年再次開辦驚心鬼異嘅課程,您又有冇興趣入讀呢?


再者,在「反斗奇兵大本營」方面,嚟自《反斗奇兵》中嘅「大頭寶寶」亦都嚟到TSL 與大家見面!


最後,在M&G 方面,嚟自《怪誕城之夜》嘅「迪士尼朋友」以及一班「迪士尼壞蛋」都已經準備好與大家見面喇!


本作品的部分設計概念是參考自Hong Kong Disneyland Resort 中的「迪士尼黑色世界 2013」節慶主題活動。


© Disney / Pixar. All rights reserved.

「阿積」及其他角色取自Tim Burton 電影《怪誕城之夜》
Jack Skellington (or the characters) from Tim Burton’s The Nightmare Before ChristmasDisney, Pixar, Walt Disney Imagineering

沒有留言 :

張貼留言