Blog Banners

歡迎到訪本網誌!  |  Welcome to visit this blog!

2014年3月11日 星期二

《黑魔后:沉睡魔咒》(Maleficent) 最新電影海報正式登場!

官方喺不久之前就發佈咗兩張有關電影《黑魔后:沉睡魔咒》(Maleficent) 嘅海報!唔知道大家鍾意邊一款呢?Disney

沒有留言 :

張貼留言