Blog Banners

歡迎到訪本網誌!  |  Welcome to visit this blog!

2014年4月2日 星期三

Disney Channel Hong Kong 10週年喇!

原來香港嘅迪士尼頻道已經不知不覺地陪伴咗大家十年喇!本blog 在此祝願香港嘅迪士尼頻道開台10週年快樂!Happy 10th anniversary to Disney Channel Hong Kong!


迪士尼頻道(香港) 10週年標誌:

大家記得喺呢個月多啲留意Disney Channel 喇!Disney

沒有留言 :

張貼留言