Blog Banners

歡迎到訪本網誌!  |  Welcome to visit this blog!

2014年10月27日 星期一

The Ultimate Frozen Party @ Hong Kong Disneyland!

雖然仲有幾日先到萬聖節,但園方已經開始對外發佈更多有關「迪士尼雪亮聖誕 2014」嘅消息。樂園喺近年來都開始加強喺東南亞地區嘅宣傳,而官方喺冇幾耐之前就對外發佈咗兩段以泰語介紹嘅宣傳短片,影片以「The Ultimate Frozen Party」為題以及介紹喺樂園入面嘅不同體驗。

大家仲記唔記得呢個米奇雪花呢?
Hong Kong Disneyland Resort

沒有留言 :

張貼留言