Blog Banners

歡迎到訪本網誌!  |  Welcome to visit this blog!

2014年11月26日 星期三

香港迪士尼樂園度假區:《幸福的原點》

園方喺近年除咗喺東南亞地區加強海外宣傳之外,台灣亦都係另一個重要嘅地點。樂園透過傳媒介紹度假區將於今年12月5日喺台灣地區推出一齣名為《幸福的原點》嘅微電影,當中仲邀請咗林依晨林俊傑擔任主演嘉賓添!


資料來源:
http://www.want-daily.com/portal.php?mod=view&aid=134391Hong Kong Disneyland Resort

沒有留言 :

張貼留言