Blog Banners

歡迎到訪本網誌!  |  Welcome to visit this blog!

2010年2月14日 星期日

「虎虎生福」之「龍騰鼓舞迎福陣」!

適逢今年喺虎年,有一隻好生猛嘅老虎加入咗 「龍騰鼓舞迎福陣」嘅行列入面,真係虎虎生威!
Hong Kong Disneyland Resort

沒有留言 :

張貼留言